رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : مَن ماتَ على شيءٍ بَعثَهُ اللّه ُ علَيهِ پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس با هر چيزى [از اعمال و صفات ]بميرد، خداوند او را با همان برمى انگيزد

سخنران : حاج عبد الرضا مصری (نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی)

زمان : جمعه 2/3/1393، ساعت 10

مکان : زیر زمین دارالشفاء