رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : مَن ماتَ على شيءٍ بَعثَهُ اللّه ُ علَيهِ پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس با هر چيزى [از اعمال و صفات ]بميرد، خداوند او را با همان برمى انگيزد

سخنران:مدیرکل محترم اطلاعات استان کرمانشاه 

زمان :پنجشنبه 17/7/1393، ساعت 15

مکان : زیر زمین دارالشفا

بر اساس اعلام نماينده طلاب و فضلاي کرمانشاه با عنايت به نام گذاري سال جاري به سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي از مدیرکل محترم اطلاعات استان دعوت بعمل آمده تا در خصوص نیازهای فرهنگی و آسیب های موجود و راهکارهای آن مسائلی را مطرح نمایند  

همچنین از مدیرکل محترم اوقاف و امور خیریه استان نیز به عنایت به اینکه در آستانه ماه محرم قرار داریم نیز به جهت فعالیت های فرهنگی و تبلیغی حضور خواهند داشت و از بیانات و نکته نظرات ایشان نیز بهره مند خواهیم شد