رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : مَن ماتَ على شيءٍ بَعثَهُ اللّه ُ علَيهِ پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس با هر چيزى [از اعمال و صفات ]بميرد، خداوند او را با همان برمى انگيزد

جلسه طلاب و فضلای استان کرمانشاه

سخنران: حضرت آيت الله ممدوحی عضو محترم جامعه مدرسین و نماینده مجلس خبرگان رهبری

زمان : دوشنبه 2/9/1394، ساعت 30/18

مکان : زیر زمین دارالشفا

بر اساس اعلام رئیس مجمع نمايندگان طلاب و فضلاي استان کرمانشاه با عنايت به نام گذاري سال جاري به سال دولت و ملت ،همدلی و همزبانی ازنماينده محترم مردم شريف استان کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبري

  و عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم دعوت بعمل آمده تا علاوه بر بيان مسايل روز از فيوضات اخلاقي معظم له استفاده گردد.