رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : مَن ماتَ على شيءٍ بَعثَهُ اللّه ُ علَيهِ پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس با هر چيزى [از اعمال و صفات ]بميرد، خداوند او را با همان برمى انگيزد

سخنران: حضرت آيت الله حسيني بوشهري

مدير حوزه هاي علميه سراسر کشور

زمان : پنجشنبه 19/2/1392، ساعت 30/17

مکان : زیر زمین دارالشفاء