رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : مَن ماتَ على شيءٍ بَعثَهُ اللّه ُ علَيهِ پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس با هر چيزى [از اعمال و صفات ]بميرد، خداوند او را با همان برمى انگيزد

مجلس یاد بود و ترحیم آیت الله یعسوبی از علمای کرمانشاه از طرف حضرت آیت الله علماء ( همزمان با جلسه طلاب و فضلای استان کرمانشاه )

زمان : پنج شنبه 16 آذر ساعت 15

مکان : زیر زمین دارالشفاء