رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : مَن ماتَ على شيءٍ بَعثَهُ اللّه ُ علَيهِ پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس با هر چيزى [از اعمال و صفات ]بميرد، خداوند او را با همان برمى انگيزد

 سخنران: حضرت آيت الله ممدوحی

عضو محترم جامعه مدرسین و نماینده مجلس خبرگان رهبری

زمان : چهارشنبه 8/8/1392، ساعت 30/18

مکان : زیر زمین دارالشفاء