رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : مَن ماتَ على شيءٍ بَعثَهُ اللّه ُ علَيهِ پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس با هر چيزى [از اعمال و صفات ]بميرد، خداوند او را با همان برمى انگيزد

سخنران: نامزدهاي نمايندگي طلاب و فضلاي استان کرمانشاه

 زمان : سه شنبه 22/11/1392، ساعت 15

مکان : سالن اجتماعات فيضيه ( زير زمين)

بر اساس اعلام نماينده طلاب و فضلاي کرمانشاه جهت آشنايي طلاب و فضلاي استان با نامزدهاي نمايندگي طلاب و فضلا از اين عزيزان دعوت بعمل آمده تا در اين جلسه ضمن معرفي خود برنامه آتي خود را در زمان محدوي ارائه نمايند.