رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : مَن ماتَ على شيءٍ بَعثَهُ اللّه ُ علَيهِ پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس با هر چيزى [از اعمال و صفات ]بميرد، خداوند او را با همان برمى انگيزد

213 نماینده مجلس شورای اسلامی با امضای بیانیه ای بر لزوم انتشار فکت‌شیت ایرانی مذاکرات هسته ای تاکید کردند. ضرغام صادقی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 25 فروردین) مجلس شورای اسلامی بیانیه 213 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر امور خارجه کشور را به شرح زیر قرائت کرد: چنانچه مستحضر هستید وزارت امور خارجه آمریکا بندها و تفسیر خود را از مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 را به صورت فکت‌شیت یا گزاره‌برگ منتشر کرده است

  213 نماینده مجلس شورای اسلامی با امضای بیانیه ای بر لزوم انتشار فکت‌شیت ایرانی مذاکرات هسته ای تاکید کردند. ضرغام صادقی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 25 فروردین) مجلس شورای اسلامی بیانیه 213 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر امور خارجه کشور را به شرح زیر قرائت کرد: چنانچه مستحضر هستید وزارت امور خارجه آمریکا بندها و تفسیر خود را از مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 را به صورت فکت‌شیت یا گزاره‌برگ منتشر کرده است و سپس مقامات آمریکایی بر مبنای آن پیوسته مصاحبه و اظهارنظر می‌کنند. از آنجا که جز بیانیه مشترک که متن قابل استنادی از طرف جمهوری اسلامی در دسترس نیست و توضیحات و تفاسیر وزارت امور خارجه می‌تواند در بررسی و تبیین مواضع مفید باشد و نقد کارشناسان می‌تواند همگی بر تنظیم و نگارش صحیح نهایی باشد از وزارت امور خارجه می‌خواهیم گزاره برگ یا فکت‌شیت ایرانی را منتشر کند. این بیانیه به امضای 213 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است.